EDUKATIVNI PROGRAMI

U okviru muzejsko edukativne aktivnosti održava se niz programa.

PESNIKOVANJE

Program „Pesnikovanje“ se održava svake godine 21. marta, na Međunarodni dan poezije. Predstavlja uključivanje mladih u očuvanje ovog vida kulturnog nasleđa njihovim nastupom na svojevrsnom recitatorskom maratonu. Realizuje se u saradnji sa osnovnim, srednjim školama i dramskim udruženjima na teritoriji Vrnjačke Banje.

Pesnikovanje

PROGRAM VELIKI SRPSKI NAUČNICI

Program veliki srpski naučnici održava se svakog četvrtka u avgustu. Realizuje se u saradnji sa akademikom Vidojkom Jovićem. Cilj programa je da se kroz predavanja i prezentacije vodećih srpskih  naučnika upozna život, rad i delo naučnika koji su ostavili vidnog traga u našoj i svetskoj nauci.

DANI ETNOLOGŠKOG VILMA

Dani etnološkog filma održavaju se u ustaljenom terminu od 1. do 10. juna i predstavljaju izbor iz „Međunarodnog festivala etnografskog filma“  Etnografskog muzeja  iz Beograda. Cilj je upoznavanje kulturne raznolikosti naroda i kultura. 

DANI ARHEOLOŠKOG FILMA

Dani arheološkog filma održavaju se u ustaljenom terminu od 1. do 10. jula i predstavljaju izbor iz „Međunarodne smotre arheološkog filma“ narodnog muzeja Srbije iz Beograda. Cilj je upoznavanje starih kultura kako naših tako svetskih, upoznavanje šire javnosti sa novim metodama istraživanja kako iskopavanja, nedestruktivnih metoda istraživanja, tako i metoda  istraživanja i analize otkrivenog materijala. Takođe prikazuje se i način prezentovanja naučnih rezultata.