ZUM – MEĐUNARODNI FESTIVAL KLASIČNE KAMERNE MUZIKE

Prvi ZUM – Međunarodni festival klasične kamerne muzike, održan je 2021. godine, u Vrnjačkoj Banji. Osmišljen je sa ciljem da omogući afirmaciju klasične muzike, negovanje dobrog muzičkog ukusa građana i uživanje publike u vrhunskoj umetničkoj muzici.

Zum - Međunarodni festival klasične kamerne muzike

Cilj manifestacije je afirmacija kamerne muzike kroz profesionalno izvođenje muzike visoke umetničke vrednosti angažovanjem svetski poznatih i priznatih izvođača i edukacija mladih radi kvalitetnijeg uključivanja u svet muzike. Jedan od ciljeva je i brendiranje Vrnjačke Banje kao mesta koje u ponudi ima kulturnu manifestaciju za domaću i inostranu publiku sa specifičnim potrebama.

Prateći program čine radionice koje pohađaju najtalentovaniji učenici muzičkih škola, a koje vode gostujući muzičari.