FESTIVAL KLASIČNE MUZIKE „VRNJCI“

Ideja da se organizuje Festival klasične muzike „Vrnjci“ nametnula se tokom Međunarodne muzičke akademije, održane jula 2001. u Vrnjačkoj Banji. Pomenutoj akademiji su preteča bili Majstorski kursevi violine i čela održani 1997. i 1998. godine. Majstorske kurseve i niz koncerata održali su ugledni profesori Fakulteta muzičke umetnosti u Beču i Beogradu i njihovi studenti. Veliku podršku u organizaciji pružali su Ambasada Republike Austrije, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije, Skupština opštine Vrnjačka Banja, kao i brojni roditelji mladih muzičara i donatori.

Međunarodni festival klasične muzike "Vrnjci"

Realizacijom ideje da na jednom mestu rade i nastupaju profesori i studenti sa najuglednijih muzičkih akademija u svetu, solisti i najbolji studenti iz naše zemlje, Srbija je dobila mesto za kojim postoji višegodišnja potreba: da najbolji mladi umetnici iz zemlje mogu da sagledaju svoje domete kroz rad sa velikim muzičarima današnjice i svojim vršnjacima iz sveta. Umetnički direktor je prof. dr Uroš Dojčinović.

Ovo je jedini međunarodni festival klasične muzike u Raškom regionu, kome pripada Vrnjačka Banja, ali i u Moravičkom regionu, na koji se naslanja. Festival je proglašen za najperspektivniji regionalni festival klasične muzike 2015. godine. Prateći program čine tematske promotivne izložbe: za muziku kao nematerijalno kulturno nasleđe, za kulturno nasleđe Republike Srbije i za kulturno nasleđe Vrnjačke Banje.

Festival izdaje i Notne albume sa kompozicijama posvećenim Vrnjačkoj Banji i premijerno izvedenim kompozicijama u Vrnjačkoj Banji. Do sada je izdato 4 albuma.

Festival se održava svake godine u periodu od 25. do 30. jula u prostoru Zamka kulture.