ISTORIJAT

Istorijat Ustanove Kulturni centar Vrnjačka Banja vezuje se za 1957. godinu. Do tada u Vrnjačkoj Banji nije bilo posebne ustanove za kulturu. Taj posao je obavljala agencija Putnik preko svoje službe za pripremu i propagandu. Opštinskom odlukom od 13. maja 1957. godine, osnovan je Centar za unapređenje posete, priredbe i propagandu, čija je delatnost bila organizovanje kulturno-zabavnih priredbi, unapređenje posete i propagandu. Odmah po osnivanju, pripojen mu je bioskop Kozara.

Ustanova se ubrzo pročula kao organizator velikih priredbi. Poslovi turističke propagande poput izdavanja razglednica, prospekata, turističkih vodiča, reprint izdanja knjiga starih banjskih lekara, postali su takođe važna delatnost ove ustanove. U izdanju Centra počele su 1968. godine da izlaze Vrnjačke novine. Prikazivani su filmovi i organizovane filmske revije, pozorišne predstave, muzičko-zabavne i kulturno-umetničke priredbe, slikarske izložbe i druge kulturne akcije i manifestacije.

Kulturni centar Vrnjačka Banja

Od 1972. do 1978. godine Centar je poslovao u okviru Udružene banjske privrede pod nazivom Kulturno-propagandni centar. U tom periodu Centru je pripojena Biblioteka, koja je bila u sastavu Lečilišta, zatim Radio Vrnjačka Banja, koja je bila u sastavu Skupštine opštine i Zamak kulture. Tako je stvorena jaka ustanova u oblasti kulture, umetnosti i javnog informisanja, koja je u svom sastavu imala Bioskop, Vrnjačke novine, Radio Vrnjačku Banju, Biblioteku i Zamak kulture.

Od 1978. godine, Centar posluje kao samostalna ustanova pod nazivom Kulturni centar Vrnjačke Banje. Skupština opštine Vrnjačka Banja, reorganizovala je 1995. godine ovu ustanovu. Donošenjem Zakona o informisanju 1995. godine, te Zakona o bibliotekama 1994. godine, Vrnjačke novine i Radio Vrnjačka Banja se izdvajaju iz Kulturnog centra i formiraju posebnu ustanovu, a od 1996. godine i Biblioteka, Dr Dušan Radić, posluje samostalno. Turistička propaganda i priredbe prenete su na Turističko-sportski centar.

Od 1996. do sredine 2007. godine, Kulturni centar posluje kroz tri organizacione jedinice: Bioskop, Zamak kulture i Direkcija.

Donošenjem Izmena zakona o informisanju, Vrnjačke novine su, po sili zakona, prestale s radom 31.12.2006. godine. U maju 2007. godine ih je preuzeo Kulturni centar Vrnjačka Banja, kao stručni časopis, jer po zakonu, lokalna samouprava i njeni direktni i indirektni korisnici, nemaju pravo posedovanja medija.

Od sredine maja 2007. godine, Kulturni centar Vrnjačka Banja posluje kroz četiri radne organizacione jedinice: Bioskop, Zamak kulture, Vrnjačke novine i Direkcija. Polovinom 2015. godine, Muzej nauke i tehnike iz Beograda i Opština Vrnjačka Banja osnivaju Muzej banjskog lečenja, koji posluje u okviru Kulturnog centra Vrnjačka Banja. 

Kulturni centar Vrnjačka Banja danas se bavi poslovima prikazivanja filmova, zaštitom spomenika kulture, izdavačkom delatnošću, muzejskim poslovima, galerijskom delatnošću, organizovanjem filmskih i muzičkih festivala, te izdavanjem  Vrnjačkih novina – časopisa za turizam, zdravstvo, privredu, kulturu, sport i društvena pitanja.