MUZEJ BANJSKOG LEČENjA

Posebnom mestu kao što je Muzej banjskog lečenja doprineo je i Muzej nauke i tehnike u Beogradu, pomogavši njegovo otvaranje u Vrnjačkoj Banji, prvog takve vrste u Srbiji. Logično je da ustanova ovakvog tipa bude otvorena baš ovde i da slikovito svedoči o specifičnoj vrnjačkoj banjskoj istoriji.

Muzej banjskog lečenja Kulturni cenar Vrnjačka Banja

Muzej je otvoren 2015. godine, u podnožju Crkvenog brda. Sa preko 200 eksponata svedoči o bitnim momentima vrnjačke istorije.Takođe govori i o važnim ljudima, njihovom entuzijazmu, trudu i kreativnosti. Pred očima posetilaca su fotografije, razglednice, različita dokumenta, predmeti koje su gosti svakodnevno koristili, biografije poznatih lekara, predmeti značajnih gostiju, kao i njihova iskustva….

Cilj postavke je predstavljanje Vrnjačke Banje kao jednog od  značajnijih lečilišta naše zemlje. Poseban akcentat stavljen je na period između dva svetska rata, kada je ona bila najposećenije turističko mesto u Kraljevini Jugoslaviji. U tom razdoblju podižu se moderne vile i letnjikovci. Takođe, pansioni i sanatorijumi. Banja u to vreme ponovo postaje stecište srpske elite i aristokratije.

Podignuto je savremeno kupatilo. Izvršena je regulacija Vrnjačke reke. Uređeni su i prošireni banjski parkovi, kao i vodovodna i kanalizaciona mreža. A, i prošerana je saobraćajna infrastruktura. Krajem dvadesetih godina izgrađena je i moderna električna centrala. Kulturnom i zabavnom životu poseban ton daju kermesi, koncerti ozbiljne muzike, balovi, bioskopi i pozorišta.

Polovinom tridesetih godina prošlog veka u Banji je bilo više od 130 zanatskih i trgovačkih radnji, kao i više od 250 pansiona i vila, za koje je Zakonom o banjama uvedena stroga kategorizacija. Neke od njih su i danas sačuvane.

Postoji podatak da je 1935. godine ostvarena poseta od 28.080 gostiju, što je bilo ubedljivo najviše, u odnosu na sva ostala turistička mesta u tadašnjoj Jugoslaviji. Još impresivnije deluje podatak da je 1938. godine, Banja ostvarila 970.000 noćenja. Toliki broj noćenja te godine su zajedno imali Beograd, Dubrovnik i Bled.

Iako je postavka u Muzeju banjskog lečenja stalna, ona se neprekidno dopunjava novim eksponatima, ne menjajući koncept. Na taj način se stvara mogućnost da posetioci što bolje upoznaju istorijat lečenja i života u Vrnjačkoj Banji.

Muzej banjskog lečenja je otvoren za publiku svakog dana, osim ponedeljkom, od 9 do 16 časova.