О НАМА

Све до 1957. године у Врњачкој Бањи није било посебне установе за културу него је тај посао обављала агенција Путник преко своје службе за припрему и пропаганду. Општинском одлуком од 13. маја 1957. године, основан је Центар за унапређење посете, приредбе и пропаганду, чија је делатност била организовање културно-забавних приредби, унапређење посете и пропаганду. Одмах по оснивању, припојен му је биоскоп Козара. Установа се убрзо прочула као организатор великих приредби. Послови туристичке пропаганде попут издавања разгледница, проспеката, туристичких водича, репринт издања књига старих бањских лекара, постали су такође важна делатност ове установе. У издању Центра почеле су 1968. године да излазе Врњачке новине. Приказивани су филмови и организоване филмске ревије, позоришне представе, музичко-забавне и културно-уметничке приредбе, сликарске изложбе и друге културне акције и манифестације.

Од 1972. до 1978. године Центар је пословао у оквиру Удружене бањске привреде под називом Културно-пропагандни центар. У том периоду Центру је припојена Библиотека, која је била у саставу Лечилишта, затим Радио Врњачка Бања, која је била у саставу Скупштине општине и Замак културе. Тако је створена јака установа у области културе, уметности и јавног информисања, која је у свом саставу имала Биоскоп, Врњачке новине, Радио Врњачку Бању, Библиотеку и Замак културе.

Од 1978. године, Центар послује као самостална установа под називом Културни центар Врњачке Бање. Скупштина општине Врњачка Бања, реорганизовала је 1995. године ову установу. Доношењем Закона о информисању 1995. године, те Закона о библиотекама 1994. године, Врњачке новине и Радио Врњачка Бања се издвајају из Културног центра и формирају посебну установу, а од 1996. године и Бибилотека, Др Душан Радић, послује самостално. Туристичка пропаганда и приредбе пренете су на Туристичко-спортски центар.

Од 1996. до средине 2007. године, Културни центар послује кроз три организационе јединице: Биоскоп, Замак културе и Дирекција.

Доношењем Измена закона о информисању, Врњачке новине су, по сили закона, престале с радом 31.12.2006. године, да би их у мају 2007. године преузео Културни центар, као стручни часопис, јер по закону, локална самоуправа и њени директни и индиректни корисници, немају право поседовања медија.

Од средине маја 2007. године, Културни центар Врњачке Бање послује кроз четири радне организационе јединице: Биоскоп, Замак кулутре, Врњачке новине и Дирекција. Половином 2015. године, Музеј науке и технике из Београда и Општина Врњачка Бања оснивају Музеј бањског лечења, који послује у оквиру Културног центра Врњачка Бања.  Културни центар се данас бави пословима приказивања филмова, заштитом споменика културе, издавачком делатношћу, музејским пословима, галеријском делатношћу, организовањем филмских и музичких фестивала, те издавач  Врњачких новина – часописа за туризам, здравство, привреду, културу, спорт и друштвена питања.