NAJAVA: KONCERT KLAVIRSKOG DUA „D – ART“

Koncert klavirskog dua “D – art” koji čine Dragana Đorđević i Bojan Mladenović, biće održan u utorak 5. marta 2024. godine, od 18h, u Zamku kulture. Gosti koncerta su Helena Đorđević (violina) i Sofija Mladenović (flauta).

Ulaz je slobodan.  

Koncert klavirskog dua "D - art"

Dragana Đorđević je diplomirala na klavirskom odseku FMU u Beogradu 1995. godine u klasi prof. Mirjane Vukdragović. Specijalizirala je kamernu muziku 2001. godine u klasi prof. Olivere Đurđević. Magistrirala je korepeticiju u klasi prof. Todora Svetieva na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju. Kao solista, član raznih kamernih ansambala i korepetitor, pored velikog broja koncerata ostvarenih širom Srbije, nastupala je i na gotovo svim prostorima nekadašnje Jugoslavije. Takođe i u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj, Grčkoj, Italiji, Engleskoj i Austriji.

Bojan Mladenović je diplomirao 2007. godine. Postiplomske specijalističke akademske studije na Odseku za klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. mr Lidije Stanković, završio je 2013. godine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih akademskih studija na istom fakultetu, na odseku za izvođačke umetnosti (modul: Kamerna muzika), u klasi prof. dr um. Dejana Subotića. Stručno se usavršavao na kursevima A. Valdme (Estonija), K. Gekića (Hrvatska) i J. Kota (Ukrajina). Njegova intenzivna umetnička delatnost prvenstveno se ogleda u veoma čestim javnim nastupima u zemlji i inostranstvu. Najpre u vidu brojnih resitala kamerne muzike, zatim u vidu solističkih nastupa. Takođe i u vidu koncerata na kojima učestvuje kao klavirski saradnik ili član orkestra. Osim brojnih koncerata u prestižnim koncertnim dvoranama u zemlji, nastupao je i u Italiji, Sloveniji, Austriji, Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj.